Er kan een moment komen waarop u of uw partner behoefte heeft aan 24-uurs verpleging of verzorging. Dan is het goed te weten dat er een organisatie is die gelooft in respect, betrokkenheid, kwaliteit en samenwerking.

Hét alternatief voor verzorgings- of verpleeghuis

Als zelfstandig wonen niet meer gaat, is verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis voor veel mensen geen optie. De omstandigheden zijn er immers niet te vergelijken met die van thuis. Bovendien is het zeer onprettig wanneer uw partner en u hierdoor van elkaar gescheiden worden. Verzorging of verpleging aan huis biedt uitkomst: iemand die 24 uur per dag voor u en uw partner beschikbaar is, 7 dagen per week.

Niet langer in het ziekenhuis dan noodzakelijk

Een verblijf in het ziekenhuis is evenmin plezierig. Zeker niet als u weet dat u ook thuis hoogwaardige verzorging en verpleging kunt krijgen. Want dat kan: gekwalificeerde verzorgenden en verpleegkundigen die de dagelijkse zorg van het ziekenhuis overnemen, maar dan in uw eigen, vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld wanneer u herstelt van een operatie of in afwachting bent van verdere behandeling.

Thuis sterven in uw vertrouwde omgeving

De meeste mensen geven er de voorkeur aan om thuis te kunnen sterven in plaats van in het ziekenhuis of een hospice. Wij hebben veel ervaring in het bieden van terminale zorg.