Thuiszorg De Lage Landen is een landelijk bureau voor thuiszorg en thuisverpleging. Sinds 1987 verlenen wij thuiszorg, en in geheel Nederland 24-uurs thuiszorg, 24-uurs verpleging en verzorging en terminale thuiszorg. Daarnaast adviseren we over zorg, over aanpassingen in huis en over de mogelijkheden voor vergoeding van de kosten.

Respect, betrokkenheid en kwaliteit zijn daarbij vaste uitgangspunten.

Thuiszorg headlines:

Philips lanceert oplossing om ouderen langer thuis te laten wonen

Met de introductie van eHealth-platform CareSensus biedt Philips ondersteuning aan kwetsbare ouderen en alleenstaande, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Het is ontwikkeld mede in samenwerking met Nederlandse thuiszorginstellingen en is daar de afgelopen periode ook uitvoerig getest.

Lees meer...

Gemeenten houden geld over op Wmo-budget

Driekwart van de gemeenten houdt naar schatting geld over op het Wmo-budget. Op het vlak van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten geld tekort. Dit blijkt uit de eerste cijfers die gemeenten zelf naar buiten hebben gebracht met betrekking tot de zorgkosten over 2015. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven omdat nog niet alle jaarcijfers bekend zijn.

Lees meer...

Start in kaart brengen kwaliteit verpleeghuizen en welbevinden bewoners

Afgelopen week zijn een aantal interviewteams van ZorgkaartNederland gestart met het bezoeken van verpleeghuizen in Nederland. Zij willen van de bewoners horen hoe ze zich er voelen. Hoe de zorg is, of er naar hen wordt geluisterd en of de parkiet welkom is? Zo ontstaat voor de bewoners en voor de instelling een goed beeld van het verpleeghuis, wat beter kan en waar behoefte aan is. De verzamelde informatie over de verpleeghuizen in Nederland en het welbevinden van hun bewoners, komt te staan op de website van ZorgkaartNederland.

Lees meer...

Ouderen die veel liggen of zitten leven minder lang

In Nederland liggen of zitten ouderen gemiddeld 10,3 uur per dag. De ouderen die het meest zitten of liggen, hebben een grote kans om een paar jaar eerder te overlijden dan ouderen die meer bewegen. Dit blijkt uit een onderzoek van Marjolein Visser, hoogleraar ‘Gezond ouder worden’ van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees meer...

Verzekeraars hebben onvoldoende zorg ingekocht

De grootste aanbieder van wijkverpleging in Nederland, Buurtzorg Nederland, vreest dat zorgverzekeraars onvoldoende zorg hebben ingekocht om alle (langdurig) zieken, gehandicapten en ouderen tot het einde van het jaar thuis te verplegen. Dit heeft Jos Blok, directeur Buurtzorg Nederland, gezegd in een interview met NRC Handelsblad.

Lees meer...